duminică, 25 mai 2008

Am fost citat intr-un articol

am fost citat de DUŞAN BAISKI in http://www.agenda.ro/old/2004/2-04-senz4.htm
„Să fi fost acea mică perioadă fericită, în care o elită a intelectualilor acestei ţări a oferit ţării o mostră din gustul utopiei cuplând conştiinţa naţională la acea sursă de ordine care este câmpul unificat de inteligenţă pură? Declinul şi infernul instaurat încet, dar sigur, după 1981 să fi fost numai istoria unei ţări decuplate de la sursa de ordine a câmpului de inteligenţă pură?”, se întreba Sorin Bălan în „Istoria ca meditaţie transcedentală”.

Niciun comentariu: